Visjon, oppdrag og hovedmål

Strategiplan 2015-2017

Oppdrag

SF skal gi publikum gode fotballopplevelser. Spillestilen skal være engasjerende for alle og utviklende for spillerne. Klubben skal ha en sterk vinnerkultur og kjennetegnes som innovativ, åpen og kompetent. Komplett Arena skal være samlende for utviklingen av fotball i Vestfold. Klubben skal være inkluderende der fotballens kraft kan utgjøre en forskjell.

Visjon

«Sammen for Sandefjord»

Prinsipper

Sandefjord Fotball skal være en fotballklubb der den største og viktigste oppgaven er å skape en organisasjon, en toppklubb, som er bærekraftig både sportslig og økonomisk over tid. 

Vi må spesielt være gode på ØKONOMI, KULTUR og REKRUTTERING. Med økonomi mener vi kontroll alltid. Kulturperspektivet er sentralt i det å skape utvikling i et prestasjonsmiljø - stadig bli bedre. Valg av ansatte og tillitsvalgte, de som skal gjøre jobben må være profesjonelle. Vi må treffe på valgene!

For å lykkes i alt dette må vi ha fokus på å se og å kunne utvikle enkeltmennesket. 

Det skal være høy standard i alle ledd. Dette skal vi tydeliggjøre gjennom etablering av en SF stadard for virksomhetsområdene. 

Hovedmål

  • Være blant de 10 beste i norsk fotball
  • 50% av A-lagstroppen skal være fra Vestfold
  • Komplett Arena skal være et samlingspunkt for verdiskapning i Vestfold
Annonse fra Eliteserien: