Presseinformasjon på kampdag

Her vil du finne skjema og søknadsfrister for akkreditering til kamper på vår arena.

Velkommen til

Sandefjord Fotball

Sandefjord Fotball ønsker å tilby gode arbeidsforhold for presse, radio og tv på arenaen i forbindelse med SFs hjemmekamper. Derfor har vi skissert noen enkle kjøreregler. Ta gjerne kontakt med klubben dersom du har spørsmål vedrørende pressehåndtering og akkreditering.

Alle må akkrediteres

Alle som ønsker adgang til vår pressetribune for å jobbe på arenaen i forbindelse med våre hjemmekamper i Eliteserien og NM-cupen må søke om akkreditering på forhånd.

Søknadsfrist for akkreditering

Søknaden om akkreditering må være oss i hende minst 4 dager før kampstart. De som ikke har sendt sin akkrediteringsforespørsel innen fristen, må regne med å bli henvist til tribuneplass.

I forbindelse med akkreditering ber vi om at du gir følgende opplysninger:

  • Navn
  • Mediehus
  • E-postadresse
  • Mobilnummer
  • Hvilken kamp søkes det akkreditering til?

All akkreditering skjer via mail til Per Moe Arnesen

Henting av akkreditering

Henting av akkreditering og fotovester på kampdag kan gjøres i presseinngangens 3. etasje (ved siden av inngang 1) på arenaen. Presseinngangen åpner 90 minutter før kampstart. Ved utlevering av fotovest må legitimasjon leveres inn. Fotovester leveres tilbake til pressevertene i Mixed sone etter kampslutt, og fotografene vil få tilbake sin legitimasjon.

Mediarepresentanter som kommer tidligere enn 90 minutter før kampstart må melde seg i akkrediteringskontoret ved inngang 3.

Akkreditert presse vil få tilgang til pressetribunen, men ikke til teknisk sone. Her har kun rettighetshavere adgang pluss andre med akkreditering utstedt av NTF i tillegg til SFs eget vaktpersonell.

Presserom og pressetribune på arenaen er i 3. etasje opp fra Medieinngangen ved inngang 1.

I forbindelse med TV overførte kamper vil mediamøte for rettighetshavere avholdes i Mediarommet - 3.etasje.

Hvordan finne fram:

Dere som kommer langs E18 tar av til Sandefjord. Straks etter at dere har tatt av fra E18, ser dere et skilt til Sandefjord Fotball. Følg skiltene til Sandefjord Fotball, som har sine kontorer på arenaen på Pindsle.

Når dere har fulgt skiltene og kommer langs gamle E18, fortsetter dere å følge skiltet til venstre, da ser dere arenaen skrått høyre foran dere.

Til parkering for presse og media:

Kjør rett ned forbi første inngang til stadion og til høyre i rundkjøring langs Ringveien. Da har dere baksiden av Harmonie-tribunen på høyre hånd, og medieparkeringen og medieinngangen er inn fra Ringveien på langsiden.

Mixed sone

Mixed sone vil på alle hjemmekamper være i arealet ved siden av hjemmelagets garderobe, og er synlig merket. Hit vil kun akkreditert presse ha adgang. Journalister og fotografer som skal til Mixed sone skal møte i presserommet og vil bli fulgt ned av pressevertene. Spillere og en trener fra hvert lag skal være tilgjengelig for all presse så raskt som mulig etter kampen, dog prioritert senere enn rettighetshaveres intervjuer.

Kun akkrediterte journalister og fotografer med fotovester har adgang til pressetribune og Mixed sone.( Oppholde seg innenfor sperringene)

I Teknisk sone vil rettighetshavere og medarbeidere fra klubbens egne publikasjoner kunne få akkrediteringer for å gjøre intervjuer i henhold til gjeldene rettighetsavtaler.

Under kampen

Pressetribiune og presserom dekkes av trådløst brebånd nettverket Media. Tilkoplingsnøkkel blir oppgitt av pressevertene.

Intervjuer med spillere eller trenere etter oppvarming må kun forekomme hvis spesielle avtaler foreligger. Kun arbeidende presse har adgang til pressetribune, radio-/tv-plattform og presserom.

Fotografer har kun anledning til å oppholde seg bak kortlinjen og opp til 16 meteren på motsatt side av innbytterbenkene. Pressen har anledning til å benytte pressetribune og presserom i 2 timer etter kampslutt. Fotovest gir også adgang i Mixed sone og pressetribune, men ikke ved å gå igjennom Teknisk sone og spillertunnel.

Ikke-arbeidende sportsjournalister

Medlemmer i Norske Sportsjournalisters Forbund som ikke er akkreditert, har ikke krav på  plass på pressetribunen. Mot framvisning av gyldige medlemskort vil de kunne få tribunebillett. Billetten utleveres mot personlig fremmøte på kampdagen innen en time før avspark. Ordningen gjelder ikke for andre presseorganisasjoner og journalister. Innehavere av øvrige pressekort (for eksempel fra NP) har ikke krav på fribillett.

Vi håper du får et hyggelig opphold i Sandefjord.

Hilsen
SFs pressetjeneste

 

Annonse fra Eliteserien: