SFs årsmøte ønsker å beholde VAR også i 2024....

styrets forslag om en ny sesong ble vedtatt....

Det er mange ulike meninger om VAR - og etter en sesong med denne teknologien i Eliteserien - så har klubbenes årsmøter hatt dette oppe som vedtakssaker. (Mange supporterklubber i Eliteserien ønsker ikke at dommeren skal bruke tid på å studere VAR-skjermen under kampens gang - bildet over). Vi legger ved styrets forslag - som ble vedtatt - og som kun er gjeldende for inneværende sesong.  Det kan i enkelte medier virke som om SF har vedtatt å beholde VAR for evig og alltid. Så er ikke tilfelle. Og for å unngå misforståelser - så legger vi ved forslaget fra styret som ble vedtatt. Det ble også i SF fremmet forslag som gikk på å avvikle VAR i 2024.

Styrets innstilling

Styret støtter forslagsstiller i at det er en lang rekke utfordringer med VAR.

Styret mener imidlertid at dersom forslaget vedtas, vil det kunne begrense klubbens anledning til å påvirke utviklingen dersom VAR videreføres. Styret mener av det er for tidlig å forkaste en internasjonal trend etter bare ett år, uten at man får en sjanse å justere og forbedre seg i stor grad. Styret mener påvirkningsmulighetene er langt større om vi ikke har et fastlåst standpunkt mot VAR i alle former.

Slik saken står nå oppfatter vi at Forbundsstyret NFF har mandat til å vedta at VAR skal benyttes, og da vil det være viktig at SANDEFJORD FOTBALL kan være med å påvirke de endringer og forbedringer vi mener må til. Styret har tillit til at Forbundsstyret i NFF vil gjennomføre tiltak som minimerer de negative sidene ved VAR dersom det gjennomføres gode forbedringsprosesser. SANDEFJORD FOTBALL skal aktivt arbeide for en åpnere og mer demokratisk prosess rundt VAR og tilsvarende endringer for fotballen. Styret ønsker også en kontinuerlig og bred debatt rundt VAR i SANDEFJORD FOTBALL.

Styret foreslår at vedtaket endres til følgende:

SANDEFJORD FOTBALL skal arbeide aktivt for at VAR - dersom det videreføres - skal vesentlig forbedres i forhold til dagens praksis.

Dette forslaget ble vedtatt med 26 stemmer for - og seks som stemte i mot. Det var 37 personer til stede - 33 var stemmeberettigede - og en stemme var blank i VAR-saken. 

 

 

Annonse fra Eliteserien: