Pressemelding

Sandefjord Fotball kommer ikke til å forlenge kontraktene til hovedtrener Marti Cifuentes og fysisk trener Jordi Gonzalez. Begges kontrakter utløper den 31/12-2020. Klubben vil presisere at en er strålende fornøyd med den jobben som er lagt ned, og de sportslige resultatene trenerteamet og spillere under Marti Cifuentes sin ledelse har oppnådd.

SF gikk med et betydelig underskudd i 2019 og styrer mot negative tall også denne sesongen. Det er også knyttet stor usikkerhet rundt økonomi og gjennomføring av neste sesong grunnet covid-19 pandemien. Av den grunn må klubben redusere sine kostnader ytterligere. De respektive trenerlønningene utgjør totalt sett en stor kostnad for klubben, og det var et enstemmig styre som var enige om å ikke fornye kontraktene når de nå løper ut.

Vi ønsker Marti og Jordi lykke til videre.

Spørsmål rundt dette rettes til styreleder i AS-styret Gunnar Bjønness. 

Annonse fra Eliteserien: