Pandemien rammer klubbene hardt: – Grunn til bekymring

Toppklubbenes regnskaper fra første halvår 2020 viser at koronapandemien påvirker fotballen svært negativt.

Fredag kom halvårstallene for toppfotballen. Regnskapstallene plasserer Sandefjord Fotball i gul sone, mens fem klubber (Aalesund, Brann, Sarpsborg 08, Start og Viking) havner i rød sone.

Samlet framviser eliteserieklubbene et betydelig inntektsbortfall som bare delvis er kompensert gjennom krisepakkene fra myndighetene.

- Koronaen har rammet inntektssiden hardt i norsk fotball. Dette er tall som gir grunn til bekymring på både kort og lang sikt. Jeg glad for at majoriteten av klubbene har justert ned kostnadssiden. Sammen med krisepakkene fra regjeringen bidrar dette til å dekke deler av inntektsbortfallet i 2020. Likevel vil vi se blodrøde tall ved slutten av året, varsler fotballpresident Terje Svendsen.

Midt i en pandemi

Presidenten deler klubbenes bekymring om at kompensasjonsordningene ikke dekker bortfall av sponsor- og reklameinntekter, en inntektspost som står for rundt 40 prosent av de totale inntektene til klubbene i Eliteserien og OBOS-ligaen.

– Vi er fortsatt midt i en pandemi. Slik situasjonen er nå er det fortsatt utfordrende tider for klubbene, spesielt med tanke på neste sesong.

– Jeg håper derfor samarbeidspartnere og supportere fortsetter å støtte opp om klubbene også neste år. Sammen med røde tall i år, er dette kritisk for utviklingen av norsk fotball, sier Svendsen.

Regnskapstallene per 30. juni viser at Eliteserien og OBOS-ligaen samlet har et inntektsbortfall på over 221 millioner første halvår, målt mot samme periode i fjor.

Dette er en total inntektsnedgang på over 26 prosent. Det største bortfallet er kampbillettinntekter som har en nedgang på nesten 88 prosent. Andre kampdagsinntekter har et bortfall på 69 prosent målt mot samme periode.

Viktige kostnadskutt

I kroner er det reklame- og sponsorinntekter som har størst bortfall etter kampbillettinntekter, med et bortfall på 66 millioner (20,8 prosent).

Klubbene har til dels maktet å justere kostnadene ned med tiltak som permitteringer, reduserte aktivitetskostnader og nedskalerte arrangementskostnader. Kostnadssiden er justert ned med 24,9 prosent fra samme periode i fjor.

I andre halvår 2020 vil utbetalinger fra krisepakke 2, som gjaldt for perioden fra 12. mars til 31. august, regnskapsføres. Klubbene i Eliteserien og OBOS-ligaen har fått utbetalt totalt 110 millioner kroner. Dette medfører at de økonomiske effektene av pandemien ikke er så dramatiske som de kunne blitt.

Men andre halvår og veien videre kan bli vel så dramatisk.

Høsten kan bli tøff

– Perioden vi er inne i nå med fullt kampprogram, men med nedjusterte muligheter for å skape inntekter, kan være vel så økonomisk dramatisk som perioden i vår hvor hele samfunnet var nedstengt, sier seksjonsleder klubbstøtte Rune Nordhaug. 

Klubblisensnemnda uttrykkker bekymring for klubbenes evner til å bære sine kostnader i den situasjonen vi står i.

– I løpet av høsten vil situasjonen bli drøftet, og eventuelle justerte tiltak innenfor klubblisensreglementet vil bli vurdert frem mot neste rapportering, sier Nordhaug.

Fem klubber i Eliteserien er i rød sone etter første halvår – Aalesunds FK, Brann, Sarpsborg 08, Start og Viking. Men som følge av forbundsstyrets vedtak fra i vår, vil ingen klubber bli ilagt reaksjoner som følge av dette regnskapet.

okonomi
Sandefjord Fotball havner igjen i gul sone i rapporteringen for første halvår 2020. Etter pandemien er fem klubber nå i rød sone: Aalesunds FK, Brann, Sarpsborg 08, Start og Viking. (Faksimile: NFF)

 

Annonse fra Eliteserien: