Ny sportsplan: - Forankrer en tydelig retning videre

Sandefjord Fotballs klubbstyre og AS-styre har i lengre tid ønsket å justere den gjeldende sportsplanen som utløper i 2020. Nå er veien videre klar.

– Når vi nå presenterer en revidert sportsplan som skal gjelde fra 1. januar 2021, baserer den seg i hovedsak på tidligere planverk. Den nye planen vil likevel gi oss en tydeligere og enda sterkere forankret retning videre, forteller daglig leder Espen Bugge Pettersen. 

Sportsplanen 2021-2024 skal være et overordnet og levende styringsverktøy for alle i klubben, og skape en felles forståelse og tankesett om veien videre for sport, slik at hele klubben går i samme retning. 

– Det er viktig å forstå at sportsplanen er et langsiktig styringsverktøy i den neste perioden vi går inn i, og at den både skal evalueres og eventuelt kan justeres underveis, understreker Bugge. 

Planverket vil implementeres fra 1. januar 2021.

Klikk her for å lese Sportsplan 2021-2024

Annonse fra Eliteserien: