Klubbesøk hos Nanset IF

Onsdag 14 september var vi så heldige å være invitert til Nanset IF sitt trenerforum i klubbhuset på Fagerli i Larvik. Utviklingsansvarlig Martin Jensen og G19-trener Samir Saric var på besøk for å snakke om treningsprosessen sett fra et nasjonalt synspunkt, og til hvordan treningsprosessen gjennomføres i SF Akademiet .

Vi så også på hvordan dette kan overføres til treningshverdagen for trenerne til barne- og ungdomslagene i Nanset. 12 engasjerte trenere startet med 30 minutters teori hvor Martin Jensen presenterte treningsprosessen fra et nasjonalt perspektiv og hvordan treningsprosessen er for spillene i SF akademiet - og hva dette innebær for trenere og spillere - i tillegg til hvilke standarder trenerne gjennomfører treningsøktene i SF akademiet med helt fra planleggingsfasen- innramming av økta- gjennomføring og evalueringsfasen.

Til slutt presenterte Samir innholdet i den økt som etterpå skulle gjennomføres ute på treningsfeltet. Ute på kunstgressbanen stod 20 motiverte og ivrige spillere fra klubbens G12-lag, klar til å gjennomføre en økt med SF sin G19-trener Samir Saric, hvor temaet var angrep, med spesielt fokus på fasene A1 og A2 og der tilhørende prinsipper og underprinsipper og individuelle universalkrav fra SF sin fagplan. Alt i alt en super kveld på Fagerli og takk for at vi fikk komme på besøk. SF ønsker lykke til videre med resten av sesongen til hele Nanset IF.

 

Annonse fra Eliteserien: