Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Det ekstraordinære årsmøtet er satt til mandag 27. september kl 18.00.

Styret i Sandefjord Fotballklubb kaller herved inn til ekstraordinært årsmøte.

Det ekstraordinære årsmøtet er satt til mandag 27. september kl 18.00.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8

Saksliste:

Sak 1 – Åpning ved godkjenning av stemmeberettigede
Sak 2 – Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
Sak 3- Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne protokoll
Sak 4 – Overtakelse av plassen i seriesystemet til Sandefjord Fotball Kvinner

Velkommen til årsmøte

Med vennligst hilsen
Styret i Sandefjord Fotballklubb

Nedenfor kan du lese dokumentene:

 

Annonse fra Eliteserien: