Husk årsmøte onsdag 13. mars

Her kan du lese årsberetningen for 2023

Årsmøte i Sandefjord Fotball avholdes onsdag 13.mars kl 19:30 i 3.etasje på Jotun Arena
Agenda og årsberetning kan leses nedenfor:


Årsberetning 2023

Saksliste

Innkommet forslag 1

Innkommet forslag 2


For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av SF i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen styret
 

Annonse fra Eliteserien: