Årsmøte torsdag 10.juni

Her kan du lese saksliste, forslag til vedtak og årsberetning for 2020.

Årsmøte til Sandefjord Fotball finner sted i 3.etasje på Release Arena Torsdag 10.juni kl 18:00. Grunnet restriksjoner, er du pliktig til å melde deg på via mail til Ann Kristin Heimstad. Påmeldingsfrist 7.juni. 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Nedenfor kan du lese følgende dokumenter:

 

Mvh
Styret
Sandefjord Fotball

Annonse fra Eliteserien: