Årsmøte Sandefjord Fotball

Styret innkaller herved til årsmøte i Sandefjord Fotball

Styret innkaller herved til årsmøte i Sandefjord Fotball.

Onsdag 13 mars kl 19:3 0 i 3. etasje på Jotun Arena

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 06.mars.2024 til:

Merete Sand, Hunsrødlia 21, 3241 Sandefjord (E-post: [email protected]).

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmesider.

For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av SF i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

 

Velkommen til årsmøte!

 

Med vennlig hilsen

styret

Annonse fra Eliteserien: