Sandefjord Fotball informerer dere

Jan Fredrik Bjørntvedt´s rolle i klubben endres.

Annonse:

Jan Fredrik Bjørntvedt ble ansatt mai 2018 for å bidra inn på den kommersielle delen av Sandefjord Fotball. Videre har han jobbet mot å skape engasjement inn mot klubben. 

Fra i sommer har Jan Fredrik godt over til en ren konsulentrolle der han skal bidra med prosessutvikling. Dette fører til at han i tiden fremover vil bidra der klubben mener det er behov.

De tiltenkte arbeidsoppgavene som lå til grunn for ansettelsen som Kommersiell Leder blir overført til Espen Bugge Pettersen, Fredrik Sperre og Simen Hem. 

Øvrige spørsmål rettet til denne saken kan tas med Daglig Leder, Espen Bugge Pettersen. 

Annonse fra Eliteserien: