Informasjon om permitteringer

I lys av den unntakstilstanden fotballbransjen i likhet med samfunnet for øvrig er i som følge av koronaviruset, har NISO, Trenerforeningen, Norsk Toppfotball, Toppfotball Kvinner, Divisjonsforeningen og Norges Fotballforbund blitt enige om følgende - se egne pressemeldinger nedenfor.

Annonse:

Vedlagt følger pressemeldinger fra NISO og trenerforeningen. Informasjonen er hentet fra Eliteserien.no

For informasjon rundt klubbens situasjon, kontakt Daglig Leder Espen Bugge Pettersen

Annonse fra Eliteserien: