Ekstraordinær generalforsamling Sandefjord Fotball AS

Annonse:

Etter lisensrapportering per. 30.juni 2019 til NFF, ble klubben kategorisert i økonomisk rød sone. Handlingsplanen som nå er godkjent av NFF, medfører at klubben har fått 3 år til å komme tilbake til gul eller grønn sone, som er forutsetningen for lisens på nivå 1 og 2. Balanseregnskapet per 31.10.19 viser at dagens aksjekapital er tapt. 

Det første steget er å få tilført klubben en forsvarlig egenkapital. Aksjonærene er derfor innkalt til ekstraordinær generalforsamling på Komplett Arena Tirsdag 10.desember kl 09:00. 

Der vil aksjonærene ta stilling til sletting av nåværende innværende kapital. Det foreligger samtidig forslag om tegning av ny aksjekapital på 2 mill. kr, som ved overkurs vil tilføre klubben totalt 14 millioner i ny egenkapital. Forutsatt at sletting og endring av selskapets vedtekter blir vedtatt, er den nye kapitalen garantert tegnet av et nærstående selskap. 

Spørsmål kan rettes til Daglig Leder i Sandefjord Fotball, Espen Bugge Pettersen. 

Annonse fra Eliteserien: