Årsmøte Torsdag 18.juni

Styret i Sandefjord Fotball innkaller til årsmøte Torsdag 19.juni kl 19:00 i 3.etasje på stadion.

Annonse:

Styret innkaller herved til årsmøte i Sandefjord Fotball.
Grunnet Covid 19 ble opprinnelig årsmøte flyttet. Nå er ny dato bestemt.

Torsdag 18. juni kl 19:00 i 3. etasje på stadion

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes til styret senest 14.06.2020 til:
Roger Gulliksen, Frydenlund 3, 3238 Sandefjord (E-post: rg@kranringen.no).

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmesider.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

På grunn av restriksjoner ved arrangement på offentlig sted kan det ikke være mer enn 50 personer med 1 meters avstand, blir vi nødt til å ha påmelding på årsmøte. Påmeldingsfrist 17. juni.

Påmelding til Ann Kristin Heimstad

Velkommen til årsmøte!

 

Med vennlig hilsen
Styret

Annonse fra Eliteserien: